ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Multi-Track Sliding doors

ประตูบานเลื่อนหลายราง

ประตูบานเลื่อน หลายราง KÖFEN อีกรูปแบบหนึ่งของประตูบานเลื่อนที่ออกแบบให้สามารถใช้งานได้อย่างไม่จำกัด เปิดมุมมองที่กว้างมากยิ่งขึ้น ด้วยขั้นตอนการผลิตที่ใส่ใจรายละเอียด การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ระบบล้อคู่และรางที่ถูกออกแบบพิเศษ ทำให้มีประสิทธิภาพการใช้งาน ง่ายและสะดวก สามารถเลื่อนเปิด-ปิด ได้ในขั้นตอนเดียว มั้นใจได้ในระบบป้องกันน้ำ เพราะรางล่างถูกออกแบบให้มีช่องระบายน้ำออก สามารถผลิตได้ตั้งแต่ 1 ราง - 16 ราง

2017 CREATED WITH ♥ BY koenigerDesign.com